Blog

5 stycznia 2017

Kiedy wybrać biegłego rewidenta?

Jeżeli dana jednostka ma ustalony koniec roku obrotowego na dzień 31 grudnia, to właśnie w czwartym kwartale roku powinna powołać biegłego rewidenta.
30 grudnia 2016

Podatek od sprzedaży detalicznej stoi pod znakiem zapytania?

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony i zawieszony ze względu na krytyczną opinię Komisji Europejskiej.
21 grudnia 2016

Rok podatkowy, a rok kalendarzowy

Zasadniczo rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednak istnieją od tej zasady wyjątki. Jaki przypadki można do nich zaliczyć?
16 grudnia 2016

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 2017 roku, zapisy regulujące kwestie powoływania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ulegną zmianie. Zgodnie z obecnie obowiązującą literą prawa pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (przeliczając na pełen etat), […]