Blog

21 grudnia 2016

Rok podatkowy, a rok kalendarzowy

Zasadniczo rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednak istnieją od tej zasady wyjątki. Jaki przypadki można do nich zaliczyć?
16 grudnia 2016

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 2017 roku, zapisy regulujące kwestie powoływania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ulegną zmianie. Zgodnie z obecnie obowiązującą literą prawa pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (przeliczając na pełen etat), […]
9 grudnia 2016

Przechowywanie ewidencji przepracowanych godzin

Okres przechowywania dokumentów ewidencjonujących ilość przepracowanych godzin wynosi 3 lata od momentu w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Zapis ten, z początkiem 2017 roku będzie dotyczył nie tylko osób zatrudnionych […]
2 grudnia 2016

Zmiany w kodeksie pracy – ochrona kobiet w ciąży

Tegoroczna nowelizacja ustawy Kodeks Pracy przyniosła zmiany w zakresie ochrony kobiet w ciąży i matek karmiących. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas normami prawa, zatrudnianie kobiet przy pracach. tzw. szczególnie uciążliwych bądź […]