Blog

6 listopada 2017

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP

Aby uszczelnić system podatkowy i wyeliminować nadużycia, związane z transakcjami, wykonywanymi z podmiotami powiązanymi, ustawodawca wprowadził obowiązek składania sprawozdań CIT-TP, które mają uproszczoną formę.
5 listopada 2017

Zmiany w przepisach dla biegłych rewidentów i audytorów

Jesteś biegłym rewidentem bądź audytorem? Dotyczą Cię więc zmiany, jakie zostały niedawno wprowadzone w obowiązujących zapisach prawa.
30 października 2017

Podróż autem służbowym na wakacje

Czy można legalnie wykorzystywać samochód służbowy do wakacyjnych podróży? Aby było to możliwe, na samym początku, należy uzyskać zgodę pracodawcy (nie jest to wyrażone w żadnych zapisach prawnych ale warto […]
27 października 2017

Urlop macierzyński po poronieniu

O zasadach korzystania z urlopu macierzyńskiego wiemy już wiele. Ale o prawach kobiet, które poroniły mówi się już niewiele. Niezależnie od tego, w którym tygodniu doszło do takiej sytuacji, kobieta […]