Blog

30 listopada 2017

Składanie JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 blisko dwa miliony mikro przedsiębiorców w naszym kraju zostanie zobowiązanych do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT, co w praktyce oznacza wprowadzanie do elektronicznego systemu zarówno zakupów, jak […]
7 listopada 2017

Rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców

Zmiany na rynku pracy oraz związany z nimi, coraz większy napływ obcokrajowców, zza wschodniej granicy, wymaga nowych regulacji.
6 listopada 2017

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP

Aby uszczelnić system podatkowy i wyeliminować nadużycia, związane z transakcjami, wykonywanymi z podmiotami powiązanymi, ustawodawca wprowadził obowiązek składania sprawozdań CIT-TP, które mają uproszczoną formę.
5 listopada 2017

Zmiany w przepisach dla biegłych rewidentów i audytorów

Jesteś biegłym rewidentem bądź audytorem? Dotyczą Cię więc zmiany, jakie zostały niedawno wprowadzone w obowiązujących zapisach prawa.