15% stawka CIT

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym (obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku) określają, iż tzw. mali podatnicy oraz Ci, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą stosować obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 15% (w stosunku do 19% jej standardowej wysokości).

Jest to propozycja dla tych firm, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły przychodu ze sprzedaży (z kwotą należnego VAT) w równowartości 1,2 mln euro. Ulga ta nie obejmuje jednakże istniejących już bądź nowopowstałych grup kapitałowych a także podmiotów, które powstały w wyniku przekształcenia, połączenia podatników bądź ich podziału. Dlaczego ustawodawcy zdecydowali się na takie rozwiązanie? Motywują je wsparciem dla tych płatników, którzy posiadają trudności w pozyskiwaniu kapitału i trudno im przebić się przez barierę konkurencji.

Obniżona wartość zobowiązania CIT ma przyspieszyć rozwój i polepszyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi, nie dysponujących zbyt dużym kapitałem.