Alkohol w kosztach podatkowych

Czy można rozliczać alkohol w kosztach podatkowych? Nie ma jednoznacznego stanowiska w tym zakresie, ponieważ każdy z przypadków może mieć inny charakter.

Kluczowe jest tutaj rozsądzenie, kiedy dany koszt stanowił cel do osiągnięcia przychodów bądź zachowania i zabezpieczenia ich źródła a kiedy jest traktowany na równi z funduszem reprezentacyjnym, który już jako koszt podatkowy nie jest tak łatwy do zakwalifikowania. Niejednorodne interpretacje i indywidualne decyzje organów państwowych, powodują chaos w ustawodawstwie. Dlatego też radzimy, by kwalifikacja kosztów, poniesionych na zakup alkoholu, każdorazowo miała odrębny charakter. Określenie okoliczności oraz możliwość udowodnienia bezpośredniego związku wydatku z działaniem, mającym na celu uzyskanie przychodu, będzie miała tutaj kluczowe znaczenie.

Należy jednakże pamiętać o tym, iż wydatek powinien był właściwie opisany i zgodny ze stanem faktycznym. To będzie znacząco ułatwiało obronę swojego stanowiska, w przypadku wątpliwości ze strony urzędników państwowych.