Czym jest uproszczona księgowość?

Ostatnio bardzo często można się spotkać z terminem uproszczona księgowość. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z jej znaczenia. Księgowość uproszczona to zestaw, zasad i wskazówek, gromadzenia danych finansowych, stworzony przez władze skarbowe, do określenia obowiązków małych właścicieli firm, w szczególności dotyczących podatków. Składają się na nią trzy formy.

Pierwsza – karta podatkowa. Polega ona na płaceniu stałej, określonej kwoty, co miesiąc. Uzależniona jest od miejsca położenia firmy, liczby lokalnej ludności, pracowników. Druga – ryczałt ewidencjonowany. W tym przypadku płacimy określoną stawkę podatku, uzależnioną tylko od przychodu. Trzecia forma – książka przychodów i rozchodów. Prosta i popularna metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Przy wykazanych stratach, nie płacimy nic. Zaletą uproszczonej księgowości jest jej łatwość w obsłudze i niskie koszty. Nie mówi ona jednak nic o stanie finansów firmy.