Faktury korygujące

Faktury korygujące wystawiane są przez sprzedawcę w momencie, gdy okazuje się, iż wystąpił błąd w pierwotnym dokumencie bądź zmianie uległy dane. Najczęściej, obowiązek jej wystawienia pojawia się wtedy, gdy udzielono obniżki ceny, po dokonanej już transakcji, nastąpił zwrot towaru bądź okazało się, iż usługa objęta fakturą nie została wykonana.

Dokument ten będzie miał zastosowanie także w sytuacji, gdy dokonano zwrotu części bądź całości zapłaty. Powinien być również wystawiony w momencie, gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce podatku bądź którejkolwiek pozycji faktury. Aby spełniała wszystkie wymogi prawne, powinna posiadać nazwę korekta bądź faktura korygująca (z numerem korekty i datą jej wystawienia).

Ponadto, muszą się na niej znaleźć dane faktury pierwotnej i uzasadnienie przyczyny utworzenia dokumentu. Faktura korygująca wystawiana jest w momencie zwrotu towaru bądź natychmiast po ujawnieniu błędnego zapisu. To rozwiązanie, które pozwala w elastyczny sposób podchodzić do obsługi klientów.