Jeden numer rachunku w ZUS

Nadciąga zapowiada od dawna i oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana w systemie opłacania składek do ZUS. Od i stycznia 2018 roku, mają być one odprowadzane na specjalnie wydzielony, osobny dla każdego płatnika, rachunek bankowy.

Co to oznacza? Opłacenie wszelkich, należnych składek, będzie możliwe za pomocą jednego przelewu. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Platformy Usług Elektronicznych, uzyskają informację o numerze tego konta na swoim profilu. Pozostali będą poinformowani o numerze konta przez ZUS drogą pocztową. To jedno z tych udogodnień, które pozwoli zaoszczędzić sporą ilość czasu, niezbędną dla dopełnienia wszelkich zobowiązań, nałożonych na prowadzących działalność, przez przepisy prawa.

Warto zaopatrzyć się w konto PUE ZUS, ponieważ umożliwia ono dopełnienie wielu obowiązków, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Aby tego dokonać, wystarczy wejść na stronę internetową www.zus.pl i znaleźć zakładkę pue. Proces rejestracji jest prosty i intuicyjny. Rejestracji można także dokonać w terenowej jednostce ZUS-u.