Kasa fiskalna w firmie

Zakup kasy fiskalnej do firmy zawsze wiąże się ze sporym wydatkiem finansowym. Dlatego też, aby nieco uprościć ten proces i nie narażać podatnika na duże koszty przewidziano, że pieniądze wydane, na której kasę podatnik będzie używał w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, można będzie częściowo odzyskać.

Ustawa zakłada, iż może on odliczyć od podatku należnego 90% kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, których zakup był konieczny zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Nie może być to jednak kwota większa niż 700 zł. Jednak aby takiego odliczenia kosztu dokonać, należy spełnić szereg warunków, wśród których znajdują się np. zgłoszenie kas w urzędzie skarbowym celem otrzymania numerów ewidencyjnych kas, dokonanie fiskalizacji kas przez upoważnionego serwisanta, rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży z użyciem kas, posiadać dowód zapłaty całej należności za kasy, Kiedy już uda się nam spełnić wymagania, możemy liczyć na odzyskanie części wydanych środków.