Kontrola podatkowa bez wcześniejszego zawiadomienia

W jaki sposób wygląda kontrola podatkowa bez wcześniejszego zawiadomienia? Urzędnicy przystępują do niej, na podstawie okazania specjalnego upoważnienia oraz legitymacji służbowych, potwierdzających ich tożsamość.

Prawo do niewystawienia, wcześniejszego zawiadomienia o planowanej kontroli jest wykorzystywane w kilku sytuacjach (i bywa często wykorzystywane przez organ kontrolny). Jedną z nich jest podejrzenie nierzetelności działań podatników. Kolejny to fakt, iż urzędnicy przewidują konieczność ochrony źródeł dochodów (dotyczy top wpływów, jakie mają trafić do budżetu państwa). Trzecim jest specjalny rodzaj działalności, uniemożliwiający klasyczną kontrolę.
Zakres dopuszczonych przypadków został jasno określony w art. 282c Ordynacji podatkowej. Zgodnie, z obowiązującą ustawą, podatnik powinien zostać także poinformowany o przyczynie braku zawiadomienia o tym, iż urząd planuje wszczęcie kontroli. Zazwyczaj dzieje się to natychmiast po jej rozpoczęciu, chociaż termin ten nie został jasno określony w przepisach prawa.