Książka przychodów i rozchodów

Każde przedsiębiorstwo, które w rozliczeniach posługuje się książką przychodów i rozchodów powinno to robić prawidłowo.

Jednakże obowiązujące firmy przepisy prawa zmieniają się tak często, a wiedza do prowadzenia ksiąg jest tak rozległa, że najlepiej zdecydować się w tej sytuacji na współpracę z tak doświadczonym biurem rachunkowym, jak nasze. Dla naszych klientów prowadzimy bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Ponadto wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy oraz wykonujemy naliczenia w zakresie podatku dochodowego, oraz podatku od towarów i usług. Należy także nadmienić, że zajmujemy się też prowadzeniem bieżącej ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz regularnym naliczaniem amortyzacji w trybie miesięcznym.

W naszej gestii podczas współpracy leży także sporządzanie i przekazywanie do właściwego przedsiębiorcy urzędu skarbowego rocznych rozliczeń podatkowych. Prowadzimy także dokumentację oraz rozliczenia względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym zdaniem zajmujemy się wszystkim, co konieczne, aby przedsiębiorca mógł zająć się rozwijaniem swojego biznesu.