Nie czekaj z rejestracją VAT

Zakładając spółkę, wielu przedsiębiorców zapomina o obowiązku szybkiej rejestracji VAT. Może to mieć negatywne skutki, wynikające z niemożliwości odliczenia kosztów obniżających zobowiązanie, poniesionych na samym początku działalności firmy (np. notarialnych czy wynajmu przestrzeni biurowej).

Czy można temu jakoś zaradzić? Odzyskanie podatku, którego podstawowy termin rozliczenia już minął jest możliwy na ściśle określonych zasadach. Co do zasady, odliczenie VAT dokonuje się w zadeklarowanym okresie rozliczeniowym. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości pomniejszenia zobowiązania, wynikającego z poniesionych dotychczas kosztów, warto rozsądnie zaznaczyć okres, za który będzie złożona pierwsza deklaracja VAT.

Należy wpisać go do zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Mając na pamięci to, iż odliczenie VAT może zostać przeniesione na dwa kolejne miesiące rozliczeniowe (w stosunku do terminu poniesionego kosztu), warto tak zaplanować datę pierwszej deklaracji, by wcześniejsze zobowiązania także zostały nią objęte.