Praca na etat czy własna firma?

Praca na etat czy własna firma? To jedno z tych pytań, na które nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ile osób, ile branż i ile pomysłów na życie, tyle wariantów „właściwej” formy pracy. A może połączyć te dwie kwestie i utworzyć sobie dodatkowy bufor bezpieczeństwa?

Powodzenie tego projektu jest mocno uzależnione od branży w jakiej działasz. Szczególnie dobrze sprawdzi się u osób, które pracują na etacie a w ramach dodatkowych zadań, mogą podejmować się zleceń w działalności gospodarczej (np. obsługa wydarzeń weekendowych przy pracy etatowej od poniedziałku do piątku). Zakładając firmę w takich warunkach, możesz przetestować swoją przedsiębiorczość na bezpiecznym gruncie (nie uzależniając od jej wyników swojej płynności finansowej).

Jednocześnie nie będziesz zmuszony opłacać pełnego ZUS-u, gdyż koszt ten nadal spoczywa na Twoim pracodawcy (pod warunkiem, iż za etat dostajesz wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej, niż najniższa krajowa). Jeżeli masz tylko pomysł na dodatkowy biznes i odpowiednią motywację, to wato spróbować.