Prowadzenie ksiąg handlowych

Aby prowadzenie ksiąg handlowych było przeprowadzane profesjonalnie i w pełni fachowo należy powierzyć je odpowiedniej firmie. Biuro rachunkowe nie tylko zna wszystkie obowiązujące zasady i przepisy w tym zakresie, ale także jest na bieżąco ze zmieniającym się prawem, dzięki czemu unikniemy kosztownych w skutkach pomyłek wynikających z nieznajomości prawa.

Ważne jest również to, że biuro rachunkowe jest podmiotem ubezpieczonym. Tak, więc jeśli jakakolwiek pomyłka by jednak nastąpiła, to zostanie ona pokryta z ubezpieczenia biura rachunkowego. Do zadań realizowanych przez profesjonalne biuro w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych należy między innymi otwarcie ksiąg, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie ewidencji środków trwałych, niematerialnych oraz prawnych, naliczanie miesięcznej amortyzacji, zamykanie roku obrotowego, sporządzanie bilansów, rachunków zysków oraz strat, rachunków przepływów pieniężnych, informacji wstępnej oraz dodatkowej, jak i sporządzaniu sprawozdań do NBP i GUS.