Prowadzenie ksiąg handlowych

Bieżące prowadzenie ksiąg handlowych stanowi ważną część działań każdego przedsiębiorstwa działającego na dużą skalę. Nasza firma oferuje usługę, która w tych działaniach pomaga. Zajmujemy się tym od przysłowiowego A do Z.

Począwszy od otwarcia ksiąg handlowych na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Poprzez bieżące ewidencjonowanie wszystkich operacji i obliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego. W naszej gestii leży także prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wszelkich wartości prawnych, oraz tych uznawanych za niematerialne. Obliczamy także bieżącą amortyzację. Do naszych obowiązków w czasie współpracy z firmami należy także przygotowanie zamknięcia roku, sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków, oraz strat.

Wspomagamy naszych klientów w przygotowaniu uchwał, sprawozdań, a także w rejestracji spółek prawa handlowego. Można bez cienia przesady powiedzieć, że prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie nie ma przed nami absolutnie żadnych tajemnic i chętnie dzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem z klientami.