Przyśpieszony zwrot VAT

Kolejną zmianą, wprowadzoną w 2017 roku przez ustawodawców, jest zwiększenie wymagań względem podatników, ubiegających się o wcześniejszy zwrot VAT. Jakie warunki należy teraz spełnić, by móc się o nie starać?

Faktury, z których wynika zwrot, muszą być opłacone (i to za pośrednictwem banku lub kasy oszczędnościowo – kredytowej z siedzibą w Polsce). Pozostałe formy płatności mogą dotyczyć tylko kwot do 15 000 złotych łącznie. Dodatkowo podatnik musi dopełnić wszelkich formalności celnych (jeżeli go dotyczą). W przypadku podatku naliczonego z poprzednich okresów, kwota przesuniętej należności nie może przekroczyć 3 000 zł a do tego wszystkiego, wnioskujący musi przez ostatnie 12 miesięcy być czynnym podatnikiem VAT.

Przyspieszony termin zwrotu jest liczony od dnia następnego, po złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Dopiero po dopełnieniu tych wszystkich aspektów, można się starać o przyspieszony zwrot podatku VAT (nie zapominając o tym, iż naczelnik US może wszcząć postępowanie sprawdzające).