Rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców

Zmiany na rynku pracy oraz związany z nimi, coraz większy napływ obcokrajowców, zza wschodniej granicy, wymaga nowych regulacji.

Pod płaszczem monitoringu przepływu pracowników, ustawodawca wprowadza w przyszłym roku dodatkową opłatę dla przedsiębiorców, składających oświadczenia o potrzebie zatrudnienia obcokrajowców. Rozporządzenie ma dotyczyć głównie osób, które podejmują się prac krótkoterminowych. Jak zapewniają przedstawiciele administracji państwowej, pracownicy z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii czy Białorusi będą mogli skorzystać z uproszczonych procedur, znacznie usprawniających dostęp do ofert polskiego rynku pracy. Skuteczność zaproponowanych rozwiązań, będzie jednak możliwa do oszacowania, dopiero po wprowadzeniu ich w życie.

Ustawodawca musi podjąć znacznie szerzej zakrojone działania, które pozwolą nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością. Rynek pracy mocno ewoluuje i jest coraz mocniej zasilany przez osoby, przyjeżdżające spoza Unii Europejskiej a to wymaga odpowiednich regulacji.