Rok podatkowy, a rok kalendarzowy

Zasadniczo rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednak istnieją od tej zasady wyjątki. Jaki przypadki można do nich zaliczyć?

Ustawa o rachunkowości oraz o podatku osobowym od osób prawnych podaje, iż rok podatkowy równa się kalendarzowemu chyba, że podatnik wybrał inny przedział czasowy rozliczenia. Aby móc skorzystać z tej opcji, konieczne jest zawiadomienie naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego (do 30 dni). Odrębne przepisy dotyczą podmiotów, rozpoczynających działalność. Ci, którzy zakładają firmę w pierwszym półroczu, mają skrócony pierwszy rok podatkowy (do grudnia).

Decydujący się na start w drugim półroczu, mogą wydłużyć swój rok podatkowy do końca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli na firmie ciąży obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (przed upływem zmienionego roku podatkowego), to za rok podatkowy uznawany jest okres od pierwszego dnia miesiąca, następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg. Nie można dokonać zmiany roku podatkowego w trakcie jego trwania.