Uproszczone sprawozdanie CIT-TP

Aby uszczelnić system podatkowy i wyeliminować nadużycia, związane z transakcjami, wykonywanymi z podmiotami powiązanymi, ustawodawca wprowadził obowiązek składania sprawozdań CIT-TP, które mają uproszczoną formę.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które przekraczają w danym roku podatkowym wartość 10 mln euro (zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów). W ten sposób, organy skarbowe będą w stanie znacznie sprawniej kontrolować identyfikacje podmiotów objętych obowiązkiem odprowadzania podatków i typować transakcje o największym stopniu ryzyka, którymi administracja państwowa jest najbardziej zainteresowana. Zapis ten został wprowadzony aby skutecznie oceniać ryzyko zaniżenia dochodów w transakcjach, odbywających się pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi. Dla firm jest to dodatkowe obciążenie administracyjne, które ze względu na dość szczegółowy charakter będzie czasochłonne.

Dokument, sporządzony zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra rozwoju i finansów, należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego.