VAT – Odpowiedzialność karno-skarbowa

Przestępstwa fakturowe (polegające na wystawianiu dokumentów, które nie mają pokrycia w rzeczywistych działaniach firmy) są zagrożone odpowiedzialnością karno – skarbową. Wraz z początkiem bieżącego roku, w zapisach prawa pojawiły się nowe regulacje w zakresie przestępstw fakturowych oraz ewidencyjnych.

W związku z tym, posługiwanie się przerobioną bądź podrobioną fakturą, grozi karą więzienia w wymiarze od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat. Jeżeli czyn miał szczególnie szkodliwy charakter, wymiar ten oscyluje w przedziale od 5 lat do nawet 25 lat pozbawienia wolności. Zmiana ta ma wymusić staranność w prowadzeniu dokumentacji oraz ukrócić możliwość nadużyć. Najczęściej mamy do czynienia z nimi w sytuacji, gdy dokumenty są wystawiane przez tzw. słupy, czyli podmioty nie istniejące formalnie bądź dotyczy czynności, która nie została wykonana (w ogóle, bądź przez podmiot wymieniony w dokumencie). Dotyczy to także sytuacji, w której czynność została wykonana ale dane na fakturze (np. nazwa, kwota opodatkowania czy podatku należnego) są niezgodne z prawdą.