Wypłata dywidendy

Business diagram on financial report with coins

Każda funkcjonująca w naszym kraju spółka ma obowiązek wypłaty dywidendy Jest ona proporcjonalna do udziałów jakie wspólnik posiada w firmie.

Do podziału jest zasadniczo kwota która nie może być wyższa niż zysk jaki spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym. Dywidenda może być wypłacana zarówno w formie pieniężnej, jak i dozwolonych przez prawo innych formach. Możliwe jest także wcześniejsze wypłacenie zaliczki a konto dywidendy, jednak z tego tytułu powstaje obowiązek podatkowy, o czym nie należy zapominać. Jednak jeśli okaże się na koniec roku obrotowego, że spółka nie osiągnęła zysku, a zaliczka została wspólnikowi wypłacona, to musi on zwrócić wypłaconą zaliczkę, gdyż formalnie nie ma do niej prawa podobnie jak i inni wspólnicy.

Należy jednak pamiętać, że powyższe działanie nie jest zapisane w przepisach prawa, a wynika ono jedynie z rozsądku działania władz spółki która odpowiada za taki zwrot solidarnie. Każdą właściwie wypłaconą dywidendę należy zapisać w księgach rachunkowych firmy.