Zmiany w kodeksie pracy – ochrona kobiet w ciąży

Tegoroczna nowelizacja ustawy Kodeks Pracy przyniosła zmiany w zakresie ochrony kobiet w ciąży i matek karmiących. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas normami prawa, zatrudnianie kobiet przy pracach. tzw. szczególnie uciążliwych bądź zdefiniowanych jako szkodliwe dla zdrowia było niedozwolone.

Jednakże Komisja Europejska uznała regulację za niezgodną z dyrektywą zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestii dostępu do zatrudnienia. Wskazała bowiem na dyskryminowanie pracowników ze względu na płeć pomimo, iż posiadaliby oni wiedzę i umiejętności do wykonywania określonych czynności. Dlatego też, obecnie wprowadzone ograniczenia będą dotyczyły ciężarnych i matek karmiących a nie wszystkich kobiet.

Odpowiednie rozporządzenia doprecyzowują, które z prac są postrzegane jako niebezpieczne bądź szkodliwe. Dla kobiet w ciąży i karmiących kluczowe znacznie ma nadmierny wysiłek fizyczny oraz warunki pracy wpływające na ogólnie pojęte zdrowie. Dotychczasowe ograniczenia mogą zwiększyć mobilność kobiet na rynku pracy ale odbierają im jednocześnie ochronę przed specyficznymi warunkami jej wykonywania.