Anulowanie faktur

Wystawienie korekty faktury zdarza się dość często i jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Ale co z anulowaniem faktur? O ile, w przepisach prawa nie ma takiego terminu (występuje on jako potoczna nazwa), to w praktyce może być zastosowany, przy zachowaniu określonych warunków.

Obejmują one zarówno niewykonanie usługi, nie wydanie towaru czy niewykonanie dostawy jak również nie wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Tylko wtedy mamy możliwość, by dokonać jej anulacji. W przypadku pierwszych z wymienionych sytuacji sprawa wydaje się oczywista – nie doszło do wykonania usługi czy wydania towaru, więc faktura nie ma prawa bytu. Ale co z drugą kwestią? Niewprowadzenie do obiegu prawnego oznacza, że zauważyliśmy błąd w dokumencie, zanim trafił on w ręce kontrahenta. Takiej faktury nie musisz ewidencjonować ale powinieneś przechowywać ją w dokumentacji (zarówno oryginał jak i kopię) by móc zachować ciągłość numeracji wystawianych dokumentów.

Warto także odpowiednio ją opisać i przekreślić, by zabezpieczyć się przed jej niepożądanym wykorzystaniem.