Bezprawne odliczanie podatku VAT

Aby poprawnie odliczyć należny podatek VAT, należy oprócz poprawnego wystawienia faktury VAT spełnić jeszcze inne wymagania, które zasadniczo określa ustawa o VAT. Jeśli ich nie dopełnimy, to możemy ściągnąć na siebie kłopoty, które chyba nikomu nie są potrzebne.

Najczęstsze sytuacje, które uniemożliwiają nam poprawne odliczenie VAT, przedstawiamy po krotce w tym tekście. Po pierwsze faktura nie może zostać wystawiona na podmiot nieistniejący lub zarejestrowany na niepoprawne dane. Po drugie, jeśli czynności wyszczególnione na fakturze nie podlegają opodatkowaniu. Po trzecie nie można odliczyć podatku VAT na podstawie faktury, która została skorygowana, bo np. czynność nie doszła do skutku.

Trzeba na ten zapis szczególnie uważać w kontekście tego, że dopuszczalne jest przecież wystawienie faktury na 30 dni przed wykonaną czynnością. Kolejną sytuacją jest wystawienie faktury przez nabywcę bez zgody sprzedawcy. Ostatnia sytuacja ma miejsce, kiedy nie podano w fakturze kwoty podatku, pomimo że opisana czynność podlega opodatkowaniu.