Co grozi za niezłożenie deklaracji VAT-7 w terminie?

Tax calculation.

Jaka kara grozi podatnikowi, który nie złożył deklaracji VAT-7 w terminie? Niezależnie od tego, czy ciąży na Tobie obowiązek comiesięcznego czy cokwartalnego składania deklaracji VAT, warto pamiętać o zachowaniu narzuconego przez ustawodawcę terminu.

W przeciwnym razie, podatnikowi grozi kara, wynikająca z artykułu 54 kodeksu karnego skarbowego. Zakłada ona, iż niezłożenie deklaracji może się wiązać z próbą uchylenia się od opodatkowania. Jeżeli podstawa opodatkowania nie zostanie ujawniona, to dochodzi do narażenia podatku na uszczuplenie a tym samym, ograniczone wpływy do budżetu państwa. Jeżeli jednak we wskazanym czasie, podatnik nie wykazał żadnych obrotów, to zapis tego artykułu nie dotyczy go, ponieważ nie ma mowy o narażeniu podatku na uszczuplenie.

Jeżeli złożona deklaracja nie będzie obejmowała wszystkich wymaganych danych, to także należy się liczyć z zarzutem poświadczenia nieprawy. Tutaj może dojść do tzw. zbiegu przepisów ( w takiej sytuacji zastosowanie ma ten, który przewiduje surowszą karę).