Co grozi za niezłożenie deklaracji VAT-7 w terminie?

Jaka kara grozi podatnikowi, który nie złożył deklaracji VAT-7 w terminie? Niezależnie od tego, czy ciąży na Tobie obowiązek comiesięcznego czy cokwartalnego składania deklaracji VAT, warto pamiętać o zachowaniu narzuconego przez ustawodawcę terminu.

W przeciwnym razie, podatnikowi grozi kara, wynikająca z artykułu 54 kodeksu karnego skarbowego. Zakłada ona, iż niezłożenie deklaracji może się wiązać z próbą uchylenia się od opodatkowania. Jeżeli podstawa opodatkowania nie zostanie ujawniona, to dochodzi do narażenia podatku na uszczuplenie a tym samym, ograniczone wpływy do budżetu państwa. Jeżeli jednak we wskazanym czasie, podatnik nie wykazał żadnych obrotów, to zapis tego artykułu nie dotyczy go, ponieważ nie ma mowy o narażeniu podatku na uszczuplenie.

Jeżeli złożona deklaracja nie będzie obejmowała wszystkich wymaganych danych, to także należy się liczyć z zarzutem poświadczenia nieprawy. Tutaj może dojść do tzw. zbiegu przepisów ( w takiej sytuacji zastosowanie ma ten, który przewiduje surowszą karę).

Satysfakcja klienta

To dla nas najwyższa wartość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze pozostawały na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej