Elektroniczne deklaracje VAT

Kolejną zmianą w przepisach prawa podatkowego, wprowadzoną wraz z nadejściem 2017 roku jest obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT.

Jak na razie, obejmuje on część podatników ale wraz z nastaniem roku 2018 będzie tyczył się już wszystkich, którzy widnieją w ewidencji VAT. Zgodnie z literą prawa, rozliczanie się z VAT, za pomocą internetu, dotyczy obecnie wszystkich zarejestrowanych jako podatnik VAT UE. Kolejna grupa to podatnicy, którzy zostali objęci obowiązkiem składania deklaracji, informacji a także rocznego rozliczenia podatku dochodowego droga elektroniczną. Kwestię tą regulują odpowiednie przepisy prawa podatkowego. A co w przypadku zaniechania tego obowiązku? Niedopełnienie go jest traktowane jako wykroczenie skarbowe, które skutkuje nałożeniem sankcji.

Przewidywana grzywna, może wynieść od 1/10 – do 20 – krotnej wysokości, na jaką określone zostało minimalne wynagrodzenie (czyli od 200 złotych do 40 000 złotych). Warto pamiętać o tym, podczas realizacji swoich obowiązków podatkowych.