Faktury korygujące

Zasadniczo faktura korygująca musi zostać wystawiona przez sprzedawcę produktu lub usługi, jeśli w fakturze VAT wystąpił błąd, lub nastąpiło każde inne zdarzenie, które zmieniło dane wpisane na pierwotnej fakturze.

Przyczyny sporządzenia faktury korygującej określa ustawa o VAT w art. 106j ust. 1. Taki typ faktury należy wystawić, jeśli: został udzielony rabat lub zniżka już po dokonaniu sprzedaży, kiedy dokonano zwrotu towaru lub zrezygnowano z wykonania usługi, gdy dokonano zwrotu całości lub części zapłaty za towar albo usługę, jeśli zauważona została pomyłka w cenie, stawca, kwocie podatku lub każdej innej pozycji faktury np., kiedy błędnie wpisano nazwę, lub ilość sprzedawanych towarów czy oferowanych usług. Faktura korygująca powinna zostać wystawiona od razu, kiedy towar jest zwracany lub wtedy gdy został zauważony błąd.

Zasadniczo jednak ustawa nie precyzuje konkretnego terminu, w jakim podatnik musi wystawić fakturę korygującą. Przyjmując jednak, że dokumentacja VAT musi być przechowywana przez 5 lat, to jest to odpowiedni okres na dokonanie korekty.