Jak można zostać wykreślonym z rejestru VAT?

Od początku roku 2017 znowelizowana ustawa pozwala na wykreślenie z rejestru VAT figurującego w nim podatnika. Na jakiej podstawie może się to odbyć i co zrobić, aby się przed tym ustrzec?

Naczelnik Urzędu Skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru VAT, kiedy ten podatnik nie istnieje, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem ani żadnym jego pełnomocnikiem. Może tego dokonać także, kiedy dane podane w formularzu rejestracyjnym okazały się nieprawdziwe. Można zostać skreślonym także, jeśli nie będziemy się stawiali na wezwanie zarówno naczelnika urzędu skarbowego, jak i naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub szefa krajowej administracji skarbowej.

Kolejnym powodem do wykreślenia nas z rejestru VAT może być zawieszenie przez nas działalności gospodarczej na kolejne 6 miesięcy. Także, jeśli przez ostatnie dwa kwartały składaliśmy deklaracje VAT, w których nie wykazaliśmy nabycia towarów z VAT-em. Wykreślenie może też nastąpić, jeśli wystawialiśmy korekty faktur lub same faktury za czynności fizycznie niewykonane albo nasi kontrahenci brali udział w procederze wyłudzania zwrotu podatku VAT.