Kary dla księgowych

Jakich kar mogą spodziewać się pracownicy księgowości, w przypadku nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków? Konsekwencje mogą mieć charakter finansowy, odpowiedzialności cywilnej, pracowniczy a w niektórych przypadkach także karny.

Główny księgowy przedsiębiorstwa, nie wykonując rzetelnie swoich obowiązków, bądź wprowadzając organy administracji państwowej w błąd, może zostać ukarany na mocy przepisów ustawy o rachunkowości (maksymalnie do 2 lat pozbawienia wolności), ordynacji podatkowej (do 2 800 zł tzw. kary porządkowej), przepisów kodeksu karnego skarbowego (pozbawienia wolności nie krócej niż rok bądź grzywnej do 19 198 080 złotych), kodeksu karnego (do 25 lat pozbawienia wolności) bądź kodeksu pracy (maksymalnie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia).

Regulacje te mają na celu wymuszenie sprawnej i rzetelnej księgowości oraz jasne określenie odpowiedzialności (zarówno głównego księgowego jak i kierownika jednostki) za ewentualne błędy czy zatajenia, które mogą zostać wykryte przez organy administracji państwowej.