Kary za niewydanie paragonu fiskalnego

Jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność objęta została obowiązkiem rejestrowania sprzedaży produktów bądź usług za pomocą kasy fiskalnej, to nie wydając paragonu, narażasz się na poważne konsekwencje.

Kontrolerzy skarbowi nadal często spotykają się z sytuacją niewydania paragonu. Za tego typu niedopełnienie obowiązków, sprzedawca otrzymuje mandat, którego wartość reguluje Kodeks Karny Skarbowy. Co ważne, zgodnie z literą prawa, paragon powinien być wydany, co w rzeczywistości oznacza – wręczony. Jeżeli sprzedawca go nie oderwie, bądź nie poda wraz z np. należną resztą, to już daje inspektorom podstawę do nałożenia mandatu.

Niewydanie paragonu jest jednakże znacznie łagodniej traktowane, w porównaniu do niezarejestrowania transakcji. Takie postępowanie pozwala przypuszczać, iż jest to działanie nagminne, wypaczające rzeczywisty dochód podatnika a co za tym idzie, pomniejszające jego zobowiązania względem skarbu państwa. Podejrzenie to prowadzi często do wszczęcia szczegółowego postępowania kontrolnego.