Kiedy płacić podatki oraz ZUS?

Terminowe płatności zobowiązań finansowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego to podstawa sprawnie funkcjonującej firmy (niedopełnienie terminów może skutkować koniecznością tłumaczenia się bądź nawet wysokimi mandatami).

Samozatrudniony powinien odprowadzać składki do ZUS do 10- tego dnia każdego miesiąca. Firmy zatrudniające pracowników – do 15-tego dnia miesiąca. Urząd Skarbowy proponuje znacznie bardziej zróżnicowany kalendarz. Rozliczający się za pomocą karty podatkowej, mają wyznaczony termin do 7-ego dnia miesiąca. Do 15-tego rozliczany jest VAT-UE, do 20- tego płacimy podatek zryczałtowany a do 25- podatek VAT. Jeżeli rozliczanie ma charakter kwartalny, to zapisy te obowiązują w innym zakresie (VAT – UE do 15-tego dnia miesiąca, a VAT do 25-tego dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym.
Dodatkowym rozróżnieniem jest to, iż podmioty, rozliczające się z VAT – UE drogą elektroniczną, mogą to robić do 25-tego dnia odpowiedniego miesiąca. Wspomniane terminy są kluczowe i warto przyswoić je dla własnego poczucia komfortu.