Kiedy wybrać biegłego rewidenta?

Jeżeli dana jednostka ma ustalony koniec roku obrotowego na dzień 31 grudnia, to właśnie w czwartym kwartale roku powinna powołać biegłego rewidenta.


Pomimo, iż nie ma w tym zakresie wyraźnych cezur, określonych przepisami prawa, to można je wywnioskować z Ustawy o Rachunkowości. Termin zawarcia umowy powinien umożliwić rewidentowi swobodne uczestniczenie w inwentaryzacji składników majątkowych o dużym znaczeniu. Jednocześnie, można rozpocząć tego typu prace już na 3 miesiące przed zakończeniem roku podatkowego a zakończyć maksymalnie 15 dni po jego upłynięciu.

Jeżeli więc, Twoja firma podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, to koniecznie zaplanuj podpisanie z nim umowy we właściwym czasie. W przeciwnym wypadku, możesz spodziewać się problemów wynikających z niedopełnienia obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa. Pamiętaj, opinia biegłego rewidenta dotyczy rzetelności oraz przejrzystości wyniku finansowego danej jednostki i będzie znaczącym atutem, świadczącym o jakości pracy firmy.