Zbliża się koniec papierowych paragonów

Drodzy przedsiębiorcy! Czy słyszeliście już, że zbliża się koniec papierowych paragonów? Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów, tradycyjne kasy fiskalne, będą stopniowo wycofywane, szczególnie w tych firmach, które działają w branżach o podwyższonym ryzyku nadużyć podatkowych.

Oznacza to, iż od 2018 roku, część transakcji będzie rejestrowana za pomocą kas online, które automatycznie prześlą dane do systemu informatycznego, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Takie rozwiązanie pozwoli na uszczelnienie ściągalności podatków, a tym samym zwiększy wpływy do budżetu. Tak więc, podmioty kontrolne, zyskają szybszy i łatwiejszy dostęp do fiskalnych raportów dobowych oraz paragonów i faktur anulowanych.

Przekształcenie to będzie wprowadzane stopniowo, jednakże docelowo ma objąć swoim zasięgiem szerokie grono przedsiębiorstw, wystawiających paragony oraz faktury. Zapowiedź tych zmian jest elementem wprowadzenia szerszego systemu raportowania danych, wchodzących w skład jednolitego pliku kontrolnego.