Likwidacja działalności, a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli likwidujesz działalność gospodarczą a posiadasz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę, to możesz wypowiedzieć ją, dysponując odpowiednio mocnym uzasadnieniem.

Podobnie wygląda sytuacja z pracownikami objętymi specjalną ochroną, czyli kobietami w ciąży bądź w trakcie urlopu macierzyńskiego. Na przedsiębiorcy ciąży jeszcze jeden obowiązek, względem zwalnianego pracownika. Powinien on wyrejestrować podwładnego z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Powinno mieć to miejsce w dniu, następującym po dniu, w którym ustał stosunek pracy.
Aby tego dokonać, należy wypełnić druk ZUS ZWUA a w rubryce odnoszącej się do przyczyn wyrejestrowania, wpisać kod 100. Likwidacja pracodawcy jest traktowana jako tzw. przyczyna wyjątkowa, pozwalająca na odstępstwa, jakże rygorystyczne dla np. wspomnianych pracowników w okresie ochrony. Ponadto, fakt zamknięcia działalności (o ile odzwierciedla ona stan rzeczywisty), uniemożliwia pracownikowi, stawiania roszczeń, względem niezasadnego wypowiedzenia pracy.