Likwidacja działalności, a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli likwidujesz działalność gospodarczą a posiadasz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę, to możesz wypowiedzieć ją, dysponując odpowiednio mocnym uzasadnieniem.

Podobnie wygląda sytuacja z pracownikami objętymi specjalną ochroną, czyli kobietami w ciąży bądź w trakcie urlopu macierzyńskiego. Na przedsiębiorcy ciąży jeszcze jeden obowiązek, względem zwalnianego pracownika. Powinien on wyrejestrować podwładnego z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Powinno mieć to miejsce w dniu, następującym po dniu, w którym ustał stosunek pracy.
Aby tego dokonać, należy wypełnić druk ZUS ZWUA a w rubryce odnoszącej się do przyczyn wyrejestrowania, wpisać kod 100. Likwidacja pracodawcy jest traktowana jako tzw. przyczyna wyjątkowa, pozwalająca na odstępstwa, jakże rygorystyczne dla np. wspomnianych pracowników w okresie ochrony. Ponadto, fakt zamknięcia działalności (o ile odzwierciedla ona stan rzeczywisty), uniemożliwia pracownikowi, stawiania roszczeń, względem niezasadnego wypowiedzenia pracy.
Satysfakcja klienta

To dla nas najwyższa wartość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze pozostawały na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej