Likwidacja zwolnienia VAT

17 marca 2016 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-40/15 Aspiro S.A., które stało się podstawą wprowadzenia zmian, w zwolnieniach VAT dla usług około ubezpieczeniowych i tzw. około finansowych.

Powstało to na skutek rozróżnienia (przez wspomniany trybunał) transakcji finansowych oraz ubezpieczeniowych. Co to oznacza w praktyce? Z listy zwolnień z podatku VAT, skreślone zostały więc usługi, które dotychczas były postrzegane jako element obsługi ubezpieczeniowej a jednocześnie stanowiły odrębną całość i były niezbędne dla obsługi ubezpieczenia. W szczególności chodzi tutaj o likwidacje szkód, które wykonywane są przez podmioty trzecie. Ich odrębność, nie pozwala na to, by były traktowane na równi z usługami ubezpieczeniowymi bądź pośrednictwa ubezpieczeniowego (które zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT).
Powyższa nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i jest efektem dostosowania przepisów obowiązujących w naszym kraju do prawa stanowionego przez wspólnotę.
Satysfakcja klienta

To dla nas najwyższa wartość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze pozostawały na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej