Likwidacja zwolnienia VAT

17 marca 2016 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-40/15 Aspiro S.A., które stało się podstawą wprowadzenia zmian, w zwolnieniach VAT dla usług około ubezpieczeniowych i tzw. około finansowych.

Powstało to na skutek rozróżnienia (przez wspomniany trybunał) transakcji finansowych oraz ubezpieczeniowych. Co to oznacza w praktyce? Z listy zwolnień z podatku VAT, skreślone zostały więc usługi, które dotychczas były postrzegane jako element obsługi ubezpieczeniowej a jednocześnie stanowiły odrębną całość i były niezbędne dla obsługi ubezpieczenia. W szczególności chodzi tutaj o likwidacje szkód, które wykonywane są przez podmioty trzecie. Ich odrębność, nie pozwala na to, by były traktowane na równi z usługami ubezpieczeniowymi bądź pośrednictwa ubezpieczeniowego (które zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT).
Powyższa nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i jest efektem dostosowania przepisów obowiązujących w naszym kraju do prawa stanowionego przez wspólnotę.