Obsługa księgowa – Poznań

Każdy, kto prowadzi własną firmę, nawet jednoosobową, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak czasochłonna i skomplikowana jest obsługa zagadnień księgowych. Ostrożność, jaką należy wykazać się w zakresie prowadzenia ksiąg oraz stałe śledzenie zmian w zapisach prawa powoduje, iż tracisz swój cenny czas na zadania, które można zlecić profesjonalistom.

Dokonując tego, zyskasz szersze możliwości rozwoju własnego biznesu. Oferowana przez naszą firmę obsługa księgowa w Poznaniu, obejmuje kompleksowe zadania, skupione na prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, rozliczaniu ryczałtu ewidencjonalnego, ksiąg handlowych, podatku VAT, kadr, płac, ZUS-u a nawet dotacji, wypłacanych w ramach funduszy unijnych. Ponadto świadczymy usługi wystawiania not odsetkowych i wysyłania wezwań do zapłaty, przygotowywania różnorodnych zestawień dla zarządu i rad nadzorczych czy profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru najwłaściwszej i najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

Dzięki naszemu wsparciu, możesz poświęcić swoją uwagę na doskonalenie oferty i zdobywanie kolejnych rynków.