Podatek od sprzedaży detalicznej stoi pod znakiem zapytania?

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony i zawieszony ze względu na krytyczną opinię Komisji Europejskiej.

Jego powrót, w zmienionej formie, zapowiedziano na początek 2017 roku. Czego dotyczy i czy rzeczywiście będzie mógł funkcjonować w naszym kraju? Projekt ustawy zakłada dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej (0,8% dla przychodu od 17 mln do 170 mln oraz 1,4% dla przychodu powyżej 170 mln w skali miesięcznej). W wyliczeniach należy brać pod uwagę wyłącznie sprzedaż detaliczną, czyli dokonywaną na rzecz konsumentów nie przedsiębiorców i jest pomniejszony o należny podatek VAT.

Ustawa nie przewiduje także opodatkowania sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem Internetu. Komisja Europejska wszczęła postępowanie, w sprawie powyższego podatku i wezwała do jego zaniechania, wskazując na łamanie zasady konkurencyjności. Argumentuje to faktem, iż wysokość stawek, uzależniona od wielkości przychodów powoduje, iż małe firmy zyskują przewagę nad dużymi, zaburzając tym samym unijną zasadę pomocy państwa.