Prowadzenie pełnej rachunkowości firmy

Pełna księgowość firmy to bardzo rozbudowany, niezwykle precyzyjny oraz bardzo dokładnie sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych występujących w firmie.

Służy ona zasadniczo do kontroli oraz generowania wiarygodnych informacji na temat sytuacji firmy w jakimś okresie. Tak więc w pełnej księgowości nie chodzi tylko o obliczanie podatków i temu podobne czynności, ale także o stworzenie jak najpełniejszego obrazu finansowej kondycji przedsiębiorstwa. W tym przypadku stosuje się system podwójnego zapisu, który na ogół polega na tym, aby każdą operację zapisać na dwóch kontach.

Zapisany musi być każdy grosz, który przechodzi przez firmę, należy także ewidencjonować wszelkie operacje bezgotówkowe, które mogą się odbić na ostatecznym wyniku finansowym firmy. Zasady i sposoby, w jaki należy ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, są dokładnie opisane w ustawach, a to sprawia, że wszystkie firmy działają w ten sam sposób. Prowadzenie pełnej rachunkowości wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia dlatego warto zlecić je fachowcom z naszej firmy.