Przechowywanie ewidencji przepracowanych godzin

Okres przechowywania dokumentów ewidencjonujących ilość przepracowanych godzin wynosi 3 lata od momentu w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Zapis ten, z początkiem 2017 roku będzie dotyczył nie tylko osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę ale także wykonujących zlecenia i świadczących usługi w ramach samozatrudnienia.

Dokumentacja potwierdzająca liczbę godzin będzie podstawą do określenia, czy wprowadzona wraz z nowym rokiem, minimalna stawka godzinowa, jest przestrzegana. Jednocześnie ustawa nie określa w sposób szczegółowy tego, jak należy przechowywać owe dokumenty. Te w wersjach papierowych należy zabezpieczyć przed utratą czy uszkodzeniem – podobnie jak inne dokumenty firmowe.

Jeżeli przedsiębiorstwo będzie się posługiwać wersją elektroniczną, konieczne jest stałe aktualizowanie kopii zapasowej, na dodatkowym nośniku, by uniknąć przypadkowego usunięcia. Nie należy zapominać także o zabezpieczeniu danych osobowych, znajdujących się w dokumentach – dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby uprawnione.

Satysfakcja klienta

To dla nas najwyższa wartość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze pozostawały na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej