Rozliczanie projektów i dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji unijnych to według wielu specjalistów księgowość wyższego stopnia. Różni się ona w znacznym stopniu od tej, która związana jest z codzienną obsługą księgową firm. Wymaga nie tylko szczegółowej znajomości przepisów unijnych dotyczących poszczególnych programów czy działań, ale również doskonałej organizacji pracy. Dlatego właśnie warto zlecić księgowanie projektów unijnych doświadczonej firmie.

Każdy projekt dofinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej podlega bardzo szczegółowym wytycznym, które określają m.in. sposób rozliczania wydatków oraz ich dokumentowania. Co więcej, przepisy te przez cały czas ulegają zmianom i dlatego od osób zajmujących się księgowaniem dotacji unijnych wymaga się ciągłej aktualizacji wiedzy. Nie każdy przedsiębiorca, który otrzymał finansowe wsparcie będzie w stanie poradzić sobie z tym zadaniem i właśnie dlatego w ofercie naszej firmy znajduje się kompleksowe rozliczanie projektów unijnych.

W ramach oferowanej usługi rozliczania dotacji unijnej zajmujemy się sporządzaniem wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową. Prowadzimy również ewidencję przychodów oraz rozchodów związanych z rozliczaniem dotacji unijnych w księgach. Dbamy o to, by żadne wydatki kwalifikowane nie zostały zakwestionowane podczas wypłacania kolejnych transz dofinansowania. Nasi pracownicy zajmują się również odpowiednią archiwizacją oraz opisywaniem dokumentów księgowych związanych z rozliczaniem funduszy unijnych. W ramach świadczonych usług gwarantujemy również utrzymywanie stałego kontaktu z instytucją nadzorującą rozliczanie dotacji unijnej.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zlecić firmie zewnętrznej profesjonalne rozliczanie projektów unijnych. Poznań stanowi siedzibę naszego biura, jednak swoje usługi adresujemy do klientów z całej Polski. Nasi pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę na temat kwalifikacji kosztów oraz innych przepisów związanych z księgowością projektów unijnych. Zapraszamy do współpracy!