Sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku

Zmiany w prawie podatkowy, obowiązujące od początku 2017 roku obejmują także sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Dotyczy to nie tylko błędów pojawiających się w deklaracjach ale także wystawiania tzw. pustych faktur.

Wszyscy Ci, którzy w zeznaniu wykażą kwotę zobowiązania podatkowego o wartości niższej niż należna, bądź kwotę zwrotu różnicy podatku wyższą, niż przysługująca, muszą się liczyć z konsekwencjami kary finansowej. Po uregulowaniu właściwych kwot podatków, płatnik będzie musiał także uiścić karę w wysokości 30% kwoty wspomnianego zaniżenia bądź zawyżenia. Można uniknąć tej sytuacji, jeżeli podatnik skoryguje wyliczenie i opłaci należną kwotę wraz z odsetkami, przed wszczęciem kontroli przez organy skarbowe.

Podatnik może się także tłumaczyć błędami rachunkowymi bądź tzw. oczywistymi pomyłkami. W przypadku wystawiania tzw. pustych faktur, kara finansowa będzie wynosiła 100% wartości naliczonego w nich podatku. Narzędzie to ma skutecznie odstraszyć potencjalnych oszustów podatkowych i zmobilizować do rzetelnego wypełniania dokumentów skarbowych.