Zapłata podatku wspólnika z konta spółki osobowej

Czy istnieje możliwość, by zapłacić podatek wspólnika z konta spółki osobowej? Jeszcze kilka lat temu było to niemożliwe.

Zgodnie z zapisami w obowiązującej obecnie ordynacji podatkowej, zapłata zobowiązania może być wykonana przez inny podmiot, który spełnia określone warunki. Pośród nich znajduje się limit kwotowy – do 1 000 złotych, szczegółowy opis przeznaczenia wpłaty na zobowiązania danego podatnika (ma to duże znacznie, ponieważ automatycznie potwierdza, iż pieniądze pochodzą z jego środków) oraz zgodność wysokości podatku i jego terminu uiszczenia, z przepisami dotyczącymi danego podmiotu.
Jeżeli więc spełniasz wszystkie powyższe warunki i opłacisz swoje zobowiązania podatkowe za pośrednictwem konta spółki osobowej, to Urząd Skarbowy uzna tę wpłatę za zgodną z prawem. Warunkiem koniecznym jest oczywiście to, byś był wspólnikiem w spółce, do której należy konto, wykorzystane do przelewu. Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2016 roku a jej treść znajduje się w artykule 62b ordynacji podatkowej.