Zmiany VAT w roku 2017

Jakie zmiany VAT przyniósł nam rok 2017? Biorąc pod uwagę kwestię rejestrowania podatników VAT czynnych i zwolnionych, przepisy nabrały bardziej rygorystycznego charakteru.

Urzędy Skarbowe mogą weryfikować dane, znajdujące się w zgłoszeniu i odmawiać rejestracji, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ze podmiot nie istnieje, bądź nie można się z nim skontaktować. Podstawą do odmowy może okazać się fałszywy numer konta bankowego bądź dane teleadresowe, które nie umożliwiają kontaktu z przedstawicielami firmy. Podobnie wygląda kwestia wykreślenia podatnika z rejestru VAT.
Obecnie, jeżeli US stwierdzi, iż podmiot wystawia fałszywe faktury, świadomie rozlicza się w sposób nierzetelny, nie złożył deklaracji przez kolejne 6 miesięcy bądź zawiesił działalność na dłużej niż pół roku, to może automatycznie wykreślić go z rejestru VAT. Regulacje te, mają na celu znaczne ukrócenie niepożądanych praktyk, które powodowały straty skarbu państwa a opierały się na poświadczaniu nieprawdy w obrocie towarami bądź świadczeniu usług.