Zmiany w przepisach dla biegłych rewidentów i audytorów

Jesteś biegłym rewidentem bądź audytorem? Dotyczą Cię więc zmiany, jakie zostały niedawno wprowadzone w obowiązujących zapisach prawa.

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość działań audytorów, nowymi regulacjami objęty został czas rotacji ich pracy. Ponadto nie mogą oni świadczyć wielu dodatkowych usług, na rzecz JZP. W zakresie zadań zabronionych znalazło się zlecanie przygotowania sprawozdania finansowego innemu podmiotowi. Firmy korzystające z usług rewidentów, będą zobligowane także do stworzenia komitetów audytowych, złożonych z niezależnych specjalistów, niezwiązanych z danym przedsiębiorstwem. Wszystko to ma na celu stworzenie jasnych i nie budzących podejrzeń warunków do pracy audytorów. W przypadku naruszenia prawa, przez członków komitetów, maksymalny wymiar ich kary to nawet 250 000 złotych.

Przepisy obowiązują od 21 czerwca i wprowadzają na rynek szereg nowych procedur, które wymagają przystosowania się firm audytorskich, by podołały obowiązującym regulacjom, bez narażania się na kosztowne konsekwencje.