Zmiany w urlopach w 2017 roku

W przypadku urlopu macierzyńskiego nadal jest to 20 tygodni, z których 6 może zostać wykorzystanych przez ojca (pamiętając o ciągłości). Urlop rodzicielski (stanowiący niejako przedłużenie macierzyńskiego) trwa 32 tygodnie, nie ma charakteru ciągłego i może być wykorzystany w przeciągu 6 pierwszych lat życia malucha.

Może zostać on podzielony maksymalnie na cztery części, nie krótsze, niż 8 tygodni. Urlop ojcowski jest pełnopłatny, wynosi maksymalnie dwa tygodnie i może zostać wykorzystany do 24 miesięcy od momentu urodzenia malucha. Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy i może być podzielony na maksymalnie 5 części. Ważnym aspektem jest to, iż należy się on wyłącznie tym rodzicom, którzy posiadają minimum 6 – miesięczną ciągłość pracy (niekoniecznie u jednego pracodawcy).
Rodzice mogą go wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat. Jeden z przysługujących w jego ramach miesięcy, musi być wykorzystany przez drugiego rodzica (chyba, że nie żyje bądź jest pozbawiony praw do opieki).