Zmiany w urlopach w 2017 roku

W przypadku urlopu macierzyńskiego nadal jest to 20 tygodni, z których 6 może zostać wykorzystanych przez ojca (pamiętając o ciągłości). Urlop rodzicielski (stanowiący niejako przedłużenie macierzyńskiego) trwa 32 tygodnie, nie ma charakteru ciągłego i może być wykorzystany w przeciągu 6 pierwszych lat życia malucha.

Może zostać on podzielony maksymalnie na cztery części, nie krótsze, niż 8 tygodni. Urlop ojcowski jest pełnopłatny, wynosi maksymalnie dwa tygodnie i może zostać wykorzystany do 24 miesięcy od momentu urodzenia malucha. Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy i może być podzielony na maksymalnie 5 części. Ważnym aspektem jest to, iż należy się on wyłącznie tym rodzicom, którzy posiadają minimum 6 – miesięczną ciągłość pracy (niekoniecznie u jednego pracodawcy).
Rodzice mogą go wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat. Jeden z przysługujących w jego ramach miesięcy, musi być wykorzystany przez drugiego rodzica (chyba, że nie żyje bądź jest pozbawiony praw do opieki).
Satysfakcja klienta

To dla nas najwyższa wartość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze pozostawały na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej