Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 2017 roku, zapisy regulujące kwestie powoływania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ulegną zmianie. Zgodnie z obecnie obowiązującą literą prawa pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (przeliczając na pełen etat), są zobowiązani do stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane na 2017 roku zmiany będą przesuwały obowiązek tworzenia ZFŚS na firmy, które mają co najmniej 50 pracowników. Oczywiście podmioty zatrudniające poniżej 50 osób będą mogły powołać związek opcjonalnie. Warto przy tym pamiętać, iż ilość pracowników w danej firmie określa się zgodnie ze stanem zatrudnienia, mającym miejsce 1 stycznia danego roku. Inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie ułatwień dla małych firm.

Jest ona częścią strategii tzw. 100 zmian dla firm. Rząd zapowiedział uproszczenie prawa na tyle, by zdjąć z drobnych przedsiębiorców część zobowiązań prawnych, zniechęcających do działalności gospodarczej. Z wnioskiem o utworzenie ZFŚS w mniejszych firmach, może wystąpić zakładowa organizacja związkowa.