Blog

6 grudnia 2017

Jak można zostać wykreślonym z rejestru VAT?

Od początku roku 2017 znowelizowana ustawa pozwala na wykreślenie z rejestru VAT figurującego w nim podatnika. Na jakiej podstawie może się to odbyć i co zrobić, aby się przed tym […]
6 grudnia 2017

Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Polska ordynacja podatkowa stanowi, iż dla osoby fizycznej oraz prawnej rok kalendarzowy jest jednocześnie rokiem podatkowym.
6 grudnia 2017

Zmiany przepisów dla bieglych rewidentów i audytorów

Wprowadzone zmiany przepisów dla biegłych rewidentów oraz audytorów obejmują różnorodne zagadnienia. W tym krótkim tekście spróbujemy przytoczyć niektóre z nich. Najważniejsza zmiana dotyczy czasu rotacji poszczególnych audytorów.
6 grudnia 2017

Wypłata dywidendy

Każda funkcjonująca w naszym kraju spółka ma obowiązek wypłaty dywidendy Jest ona proporcjonalna do udziałów jakie wspólnik posiada w firmie.